Mladá cimbálová muzika pod vedením Petry Pavkové a Kateřiny Mičkové, která doprovází DFS Štěpnička při vystoupeních, vznikla částečně z bývalých tanečníků. Dokonce by se dalo říct, že někteří z nich byli velmi nadanými tanečními sólisty. Přesto se kvůli potřebě stále muziky rozhodli založit roku 2011 novou cimbálovou muziku. Postupně se přicházeli nebo odcházeli členové až se ustálila současná sestava v září roku 2015. 

Zde pár videí z našich začátků: