Jsme mladá cimbálová muzika z Veselí nad Moravou a okolí, jejíž členy spojuje přátelství, láska k hudbě a folklóru.

Když jsme se rozhodovali o našem jméně, přemýšleli jsme o tom, co by nás dokázalo nejlépe vystihnout. Volba padla na "Fraj" - slovácký výraz pro volno. Když máme volný čas, tak se scházíme, hrajeme a zpíváme. Věnujeme se takto rozvoji a podpoře folklóru na Veselsku. Věříme v to, že je pro nás důležité zachování tradic pozdějším generacím.

"Zdálo by se, že lidová píseň je odsouzena k smrti a že jen tvrdohlavé stařenky tiše zpívají prastaré ukolébavky novým pokolením do dětských snů. Ale píseň neumírá. Píseň je věčná. To jen lidé přicházejí a odcházejí. A kdykoliv jejich srdce vzkypí radostí či žalem, bude to zase jen píseň, která jejich citu propůjčí slova opravdová a čistá!"

František Halas 

Členové CM Fraj

Historie CM Fraj